طراحی گرافیکی و چاپ

هشدار به مهریزی ها: از تجمع غیرضروری در مکان های عمومی پرهیز کنید

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز گفت: برای پیشگیری از انتقال و شیوع ویروس کرونا مردم باید از تجمع غیرضروری در مکان های عمومی روستایی و شهری مرکز شهرستان پرهیز نمایند.

1 اردیبهشت 1399

ساخت آلیاژهای حافظه دار با ویژگی حافظه پذیری و مغناطوگرمایی

الگوی پراش پرتو ایکس آلیاژ سنتز شده که توسط پژوهشگر دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی شده به عنوان یک مرجع توسط موسسه بین المللی داده های پراش(ICDD) در جامعه علمی جهان پذیرفته شد.

22 بهمن 1398